Wystawy

Wystawy indywidulane:

2011 – Festiwal ,,Otwarte Ogrody Sadyby”, Warszawa
2010 – ,,Mam Ochotę”, Warszawa
2008 – Stowarzyszenie Grafików Portugalskich GRAVURA, Lizbona
2008 – ,,Biosfeera”, Warszawa
2007 – ,,Coffee Karma”, Warszawa
2002 – ,,Galeria Koło”, Warszawa

Wystawy zbiorowe:

2004 – Związek Polskich Artystów Plastyków, Warszawa
2003 – Hacettepe University Ex Libris Competition, Ankara
2002 – Galeria”Ciminiere”, Catania